Jag kan ännu känna din omfamning

Din värme omsluter mig fast du inte längre är hos mig

I dina ögon ser jag Universums oändlighet

I de vill jag förlora mig

Sväva,

viktlös och omfamnad

Jag har förlorat all vett och sans

Ta mig i din famn igen,

stilla min undran med en kyss